Naš portal www.slovenija-terme.rs je osnovan 2017. godine i priprada maloj porodici interent portala koji je u vlasništvu turističke agencije  DEUS TRAVEL D.O.O. NOVI SAD turistička agencija. Pored portala www.slovenija-terme.rs nama pripadaju i portali www.rafailovici.rs, www.najamautobusa.rs, www.sportskikamp.rs i poklonickaputovanja.rs. Ovaj portal je, pre svega, nastao iz ljubavi prema Sloveniji i želje da na jednom mestu objedimo najkvalitetniju ponudu Slovenačkih termi i ponudimo je našim klijentima. Stečeno iskustvo nam je bilo najbolji putokaz kojim smerom ići napred, kako u obogaćivanju naše ponude i usavršavanju web stranica, tako i u podizanju kvaliteta svih naših usluga. Ovaj portal je nastao sa namerom da svim našim klijentima približimo uslugu svih poznatih i manje poznatih Termi Slovenije na jednom mestu po najboljim mogućim cenama. 

 

 

Naša misija

Naš glavni i osnovni cilj jeste zadovoljan klijent – pre, za vreme i nakon korišćenja naših usluga bez obzira na složenost njegovog upita. Predanim delovanjem pronalazimo i omogućavamo našim klijentima uslugu na najvišem nivou. Mi smo uz našeg klijenta od trenutka njegovog upita i plaćanja naših usluga, pa sve do kraja korišćenja naših usluga u odabranom hotelu i povratku sa putovanja.

Naše vrednosti

Profesionalan i transparentan odnos prema klijentu temelji se na predhodnom bogatom iskustvu zaposlenih i fleksibilnosti, te izgradnji poverenja kao zajedničke osnove za uspeh na domaćem i stranom tržištu. U prvim godinama našeg postojanja dajemo naš maksimum kako bi se što pre istakli sa svojom kvaltetnom uslugama. Rezultat odlučnog i kvalitetnog rada je intenzivan i konstantan porast broja klijenata koji koriste naše usluge. Našim klijentima i korisnicima nudimo pouzdane usluge i u skladu sa njihovim individualnim potrebama, dok je međusobna komunikacija ono čemu pridajemo posebnu pažnju.

 

DEUS TRAVEL DOO -Turistička agencija 

Matični broj 20911794
Pib 107994082
Posrednik-Subagent

Adresa: Železnička br. 46, NOVI SAD
Telefon: +381 (0) 21 210 10 77
Fax: +381 (0) 21 210 10 78
Mobilni: 069 189 98 89 viber
E-mail: [email protected]