DEUS TRAVEL NOVI SAD
DEUS TRAVEL DOO

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

01/02/2020 aleksandardeus 0

Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl.glasnik RS“ br. 17/2019) direktor “DEUS TRAVEL DOO NOVI SAD“ iz Novog Sada, ulica Železnička br. […]